شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

+صابر

+ شرايط عبور از سيم خادار
+صابر
كسي مي تواند از سيم خاردار دشمن عبور كند كه در سيم خاردارهاي نفس خود گير نكرده باشد (شهيد چيت سازيان)
تسبیح دیجیتال
+صابر
رتبه 93
1 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
+صابر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top