شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

+صابر

+ مثل شهدا گناه کنيم !
*حامي*
با حضرت شيطان سرمان گرم گناه است امروز براي شهدا وقت نداريم؟؟
ساعت دماسنج
+صابر
رتبه 93
1 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
+صابر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top