شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

+صابر

بعد از شهدا شرمنده ي جانبازان هستيم
نام او افتخار . غيرت . شجاعت . مردانگي . عاشق . نميدانم هر چه نام خوب است مال اوست / ان سالهاي دوست داشتني
چراغ جادو
+صابر
رتبه 93
1 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
+صابر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top