شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

+صابر

+ خدايا من به جبهه نبرد حق عليه باطل آمد ه ام تا جان خود را بفروشم. اميدوارم خريدار جان من تو باشي، نه کس دگر. سردار شهيد حسن شفيع زاده
ساعت دماسنج
+صابر
رتبه 93
1 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
+صابر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top